Najbardziej obywatelskie miasto w regionie i piąte w Polsce wg Fundacji Schumana

W roku 2018  w rankingu ujęto wszystkie 66 miast na prawach powiatu.

Ranking został utworzony w oparciu o 5 różnych wskaźników dotyczących: biernej i czynnej aktywności wyborczej, udziału mieszkańców w organizacjach publicznych, zaangażowania w życie publiczne, rozpowszechnianie postaw obywatelskich oraz otwarcie miast na obywateli.