Rozbudowa układów drogowych: Dudy Gracza, Mickiewicza, Wilczewskiego, Gospodarczej, Korczaka, Tysiąclecia

Wartość to prawie 148 mln zł, ale środki własne z budżetu miasta przeznaczone na ten cel to nieco ponad 32 mln zł. Reszta pieniędzy pochodzi z dofinansowania – prawie 86 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład a 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.