125 Stacji roweru miejskiego

System działał od 2015 r., ostatni sezon to 2023 r. W pierwszym sezonie były trzy stacje, w ostatnim 125 i ponad 1000 rowerów.

W czasie trwania systemu wypożyczono rowery ponad 1,2 mln razy.