Ścieżki rowerowe bez bruku

Do 2018 r., z uwagi na warunki, jakie dawali gestorzy sieci biegnących pod projektowanymi drogami rowerowymi, projekty były przez gestorów uzgadniane pod warunkiem, że nad ich sieciami nawierzchnia będzie rozbieralna (dlatego też na pewnych odcinkach zamiast asfaltu pojawiała się kostka). Z uwagi na mniejszy komfort jazdy po takiej nawierzchni, środowiska rowerowe wnioskowały o wykonywanie DDR z asfaltu. Wtedy w 2018 r. podjęto decyzję, że wykonujemy wszystko w asfalcie, a w przypadku awarii sieci, służby miejskie na swój koszt będą wykonywały odtworzenia asfaltu. Od tego czasu projekty już uwzględniają takie założenia.