Velostrada Giszowiec

W przyszłym roku rowerzyści będą mogli pojechać pierwszą velostradą w Katowicach.

Rowerowa autostrada rozpocznie swój bieg w rejonie układu drogowego przy ul. Kolistej, skąd poprowadzi do przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta oraz skrzyżowania z trasą rowerową nr 1.

Jej długość wyniesie 4,4 km, a szerokość 4 m.

Inwestycja obejmie też budowę 7 miejsc obsługi rowerzystów, montaż licznika rowerowego oraz oświetlenia.

Koszt realizacji tej inwestycji na blisko 11,5 mln zł.