Przeciepnij się na koło

Miasto, szeregiem rowerowych inicjatyw, zachęca żeby „Przeciepnąć sie na koło”, a rowerowymi ambasadorami miasta stali się sami urzędnicy.