Tramwaj na Południe

Tramwaj na południe to 5 km linii z Kostuchny na Brynów.

Kluczowym było uzyskanie decyzji środowiskowej, co trwało ponad 4 lata.

 Obecnie linia jest na etapie projektowania.

W tym roku ogłosimy przetarg na wybór wykonawcy inwestycji.

Szacunkowa wartość to 277 mln zł.