Tężnie solankowe

Tężnie solankowe mają wiele właściwości zdrowotnych, co cenią mieszkańcy.

W ramach Budżetu Obywatleskiego zrealizowaliśmy dwie inwestycje: Zadole + Os. Tysiąclecia

Wartość: Zadole 2,6 mln zł, Os. Tysiąclecia: 3 mln zł.