200 tys. zł rocznie na dodatkowe patrole policji

Jako miasto dofinansowujemy dodatkowe patrole policji, co wpływa na bezpieczeństwo.

Pojawiają się one w centrum miasta, ale i w dzielnicach.

Współpraca ze strażą miejską, ale i wykorzystanie czworonogów, rowerów wpływa na wzrost bezpieczeństwa w mieście.