RESQL w szkołach

27 katowickich szkół wdrożyło innowacyjny system RESQL, który pomaga w zapobieganiu przemocy rówieśniczej.

Na system składają się między innymi: mobilna aplikacja dla uczniów i nauczycieli, która pomaga szybko interweniować, kiedy pojawią się przypadki przemocy lub inne problemy w placówce.