Plan naprawczy dla Szpitala Murcki

Miasto Katowice w 2013 r. spłaciło wszystkie długi Szpitala w wysokości 27 mln zł. Zadłużenie wciąż narastało i w 2017 roku wynosiło ok. 9 mln zł.

Razem wartość dokapitalizowań w okresie od 2017 r. do 2023 r. to kwota prawie 81 mln zł.

Sześć lat temu został przyjęty do realizacji wariant inwestycyjny ratowania Szpitala Murcki. W tym czasie w szpitalu przeprowadzono modernizację budynków, w których działają Oddziały Chirurgii oraz Chorób Wewnętrznych, a także doposażono placówkę w nowy sprzęt. Dzięki temu już teraz obserwujemy zwiększenie jakości udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów i komfortu pracy dla załogi szpitala. W ubiegłym roku szpital uruchomił własną pracownię tomografii komputerowej, a teraz za ponad 900 tys. zł zakupił nowoczesne urządzenia medyczne dla bloku operacyjnego.

To zestaw laparoskopowy 4K oraz zestaw artroskopowy 4K, które umożliwiają wykonanie precyzyjnych badań śródoperacyjnych oraz procedur chirurgicznych, a wartość tego sprzętu to prawie 580 tys. zł. Z kolei drugi pakiet skupia się na stołach operacyjnych – uniwersalnym z napędem elektrohydraulicznym oraz ortopedycznym z napędem elektrohydraulicznym i kompletem przystawek o łącznej wartości blisko 330 tys. zł.