Walka z COVID

Szpital Murcki został przekształcony w tzw. szpital covidowy.

Kosztem miliona złotych zakupiona została maszyna do wykonywania testów w kierunku koronawirusa, która trzykrotnie zwiększyła przepustowość śląskiego laboratorium. 

Potrzebujący uczniowie mogli korzystać z laptopów i tabletów do nauki zdalnej. 

Dla osób potrzebujących świadczona była pomoc psychologiczna.

Ponadto w ramach usługi „Pogotowia zakupowego” katowicki MOPS dostarczał najbardziej potrzebującym bezpłatne pakiety żywnościowe, a dla osób posiadających środki finansowe – realizuje bezpłatnie usługę kupna i dowozu zakupów. 

Miasto zapewniało także najbardziej potrzebującym dostęp do maseczek czy też środków dezynfekujących.

W stolicy woj. śląskiego wdrożone zostały trzy pakiety osłonowe: dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i artystów. Kwota wsparcia za okres od marca do września wyłącznie w ramach trzech wspomnianych pakietów wyniosła 13 mln zł. Z kolei Powiatowy Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej wypłacił ponad 141 mln zł.

Przedsięwzięcie „rozRuszamy po covidzie!” ideą nawiązuje do projektu „Złota rączka dla Seniora”, w ramach którego osoba starsza może zamówić w domu wizytę fachowca, który zrealizuje drobne domowe naprawy. W tym wypadku pracownik MOSiR Katowice w ramach wizyty domowej pomoże w zaplanowaniu prostych ćwiczeń podnoszących ogólną sprawność fizyczną seniora. Przełoży się to na łatwiejsze wykonywanie domowych obowiązków, a także poprawę samopoczucia.

Urząd Miasta Katowice przeprowadził aktualizację bazy katowickich restauracji oferujących jedzenie na wynos. Pomysł ten znakomicie sprawdził się wiosną podczas lockdownu. To z jednej strony duże ułatwienie dla mieszkańców, a z drugiej wsparcie dla podmiotów branży gastronomicznej, które w ten sposób, przynajmniej w pewnym zakresie, mogą rekompensować ponoszone straty. Baza udostępniana była m.in. poprzez stronę internetową miasta i gazetę miejską.