Dofinansowanie wymiany pieców

W 2022 r. wymieniono w Katowicach rekordową liczbę ponad 1800 nieekologicznych źródeł ciepła, na co miasto wydało ponad 18 mln zł.

W 2023 r. to 939 kolejnych. Przy czym wnioski, które wpłynęły do nas od lipca 2023 r. są jeszcze rozliczane i nie są uwzględnione w tej statystyce.

To za sprawą miejskiego programu dofinansowania wymiany źródła ciepła, dzięki któremu można otrzymać nawet 10 tys. zł dotacji do wymiany pieca.

Na samą dopłatę dla mieszkańców na wymianę pieców przeznaczyliśmy od 2015 r. ponad 79 mln zł.

Rok 2023 charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w porównaniu do lat ubiegłych.

Porównując rok 2023 i 2021 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o ponad 22%, a na przestrzeni 13 lat jest to spadek o ponad połowę.