Zbiorniki retencyjne

Oprócz projektów związanych z sieciami kanalizacyjnymi w Katowicach realizowane są projekty o wartości ponad 94 mln zł, które dotyczą budowy 25 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ponad 11 000 metrów sześciennych. Odprowadzanie i retencja jak największej ilości wód opadowych z terenów osiedli mieszkaniowych przeciwdziała zjawisku podtopień, co wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę potencjału przyrodniczego i środowiska naturalnego.

Spośród 25 zbiorników 19 jest już gotowych, niebawem powinno być gotowe pozostałe 6 zbiorników retencyjnych oraz sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Dunikowskiego, Stęślickiego do al. Korfantego, Norwida oraz w rejonie nowo budowanego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Korczaka.

Zbiorniki powstały m.in. w Piotrowicach, Szopienicach, przy ul. Dudy Gracza, Kruczej oraz Gospodarczej.

Część ze zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych wody można wykorzystać np. do podlewania zieleni miejskiej, czyszczenia kanalizacji czy mycia powierzchni ulic, placów i chodników. Pracownicy ZZM wykorzystywali do podlewania wodę np. ze zbiornika w Parku Boguckim o pojemności ponad dwunastu metrów sześciennych, w którym jest zmagazynowana woda z tak zwanej suchej rzeki.