Farma fotowoltaiczna

Miejsce, na którym powstała farma, zostało wybrane nieprzypadkowo. To teren zamkniętej i zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów nieszkodliwych w Katowicach przy ul. Żwirowej. Po zamknięciu wysypiska nie można na jego terenie stawiać żadnych obiektów budowlanych przez 50 lat, chyba że uzyska się stosowne decyzje i dokumenty pozwalające na odstępstwo od tego wymogu. I właśnie taką ścieżkę wybrała spółka MPGK, której cały czas przyświecała idea wykorzystywania tego terenu na cele, typu np. farma fotowoltaiczna.

W ramach projektu wykonawca zamontował 2160 sztuk paneli fotowoltaicznych. Zostały one posadowione na bloczkach betonowych. Zajmują, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powierzchnię 17,5 tys. m2 nieczynnej hałdy. Moc instalacji to 1 MW. Dzięki temu znajdujący w bezpośrednim sąsiedztwie Zakład Odzysku i Unieszkodliwiana Odpadów będzie mógł korzystać z ekologicznego źródła energii. Inwestycja oprócz samych paneli składa się także z inwerterów o mocy 90 kW, które przekształcają prąd stały, wyprodukowany przez panele, na zmienny, który później może popłynąć przez sieć i zasilać urządzenia elektryczne.

Wartość zadania wykonawca określił na trochę ponad 5,7 mln zł.

W latach 2024-2028 planowana jest realizacja kolejnych etapów o podobnej mocy elektrycznej.