Ulgi w podatku na zieloną ścianę

Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanych w niej powierzchni użytkowych budynków mieszkalnych, w których utworzono zielone dachy lub ogrody wertykalne na ścianie budynku lub które posiadają zielone fasady na co najmniej jednej całej ścianie budynku. Przesłanką do zwolnienia jest założenie zielonego dachu na całej jego powierzchni lub ogrodu wertykalnego na co najmniej połowie ściany. Z kolei w przypadku zielonej fasady aby skorzystać ze zwolnienia powinna być ona na całej ścianie budynku, przy czym rośliny ją tworzące winny być ukorzenione w ziemi.

Powyższe stanowi o możliwości skorzystania ze zwolnienia w pierwszym roku. Z kolei kontynuacja zwolnienia jest możliwa przy ich utrzymaniu w kolejnych latach. Zwolnieniem objęte będą wyłącznie powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w budynkach mieszkalnych a ulgi skierowane są zarówno do mieszkańców jak i przedsiębiorców.