Termomodernizacje

Termomodernizacje od 2015 r. do końca 2023 r. to wydatki w wysokości ponad 96 mln zł.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych to z jednej strony poprawa warunków życia ich mieszkańców, a z drugiej ważny element dbania o środowisko. Przekłada się to również na zmniejszenie kosztów ogrzewania.

W ramach termomodernizacji budynku przy ul. Wiosny Ludów 23-37, w którym znajduje się 119 lokali mieszkalnych, oprócz ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu wykonawca przeprowadził także wymianę okien, remont klatek schodowych i piwnic, wymianę oświetlenia w częściach wspólnych na energooszczędne i częściową wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zakres prac objął ponadto zagospodarowanie terenu wokół budynku – remont schodów terenowych i nawierzchni chodników, a także nasadzenia krzewów ozdobnych. Koszt to 11 mln zł.

Kompleksowym remontem o wartości 8,5 mln zł, objęto budynki przy ul. Kosmicznej 30-38 oraz 39-43 – w których jest łącznie 41 mieszkań o powierzchni od 26 m2 do nawet 110 m2. Zakres prac przeprowadzonych w ramach inwestycji był bardzo obszerny. To zarówno ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i ocieplenie dachu wraz z wymianą jego pokrycia, jak i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Ważnym elementem prac było przeprowadzenie ich z zachowaniem detali historyczno-architektonicznych.

Wybrano wykonawcę w przetargu na przeprowadzenie remontu kamienicy przy ul. Skłodowskiej-Curie 42. Modernistyczny obiekt, zaprojektowany i wzniesiony w latach 30. XX wieku przez firmę Karol Korn Budowlana Spółka Akcyjna, zyska nową elewację, a także zostanie zabezpieczony przed negatywnym oddziaływaniem wody i wilgoci. Koszt – 1,65 mln zł.

W budżecie na 2024 KZGM ma przeznaczonych na ten cel ok. 20 mln zł.

W 2023 r. takie przygotowania do inwestycji przeprowadzono dla pięciu adresów: Opolskiej 13A, Chopina 14, 11 listopada 6 i 11, a także Markiefki 68. Dokumentacje są już gotowe, dlatego w 2024 roku zostaną ogłoszone postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych.