Boisko na Kostuchnie

Ruszyła modernizacja obiektu MOSiR-u zlokalizowanego przy ul. Boya-Żeleńskiego w Katowicach.

W 2018 r. miasto Katowice przejęło od SRK teren, na którym znajduje się boisko i przystąpiło w 2023 r. do remontu, aby udostępnić mieszkańcom odnowiony obiekt. Po zakończeniu prac będzie on wykorzystywany przez piłkarzy, ze szczególnym uwzględnieniem ok. 100 dzieci należących do akademii szkolącej młodych sportowców.

Koszt – prawie 4,5 mln zł.

W ramach prac wykonawca odtworzy płytę boiska. Trzeba będzie także wyburzyć część infrastruktury – m.in. zdemontowany zostanie istniejący budynek magazynowy i gospodarczy. Zdemontowane zostaną także  ogrodzenia i piłkochwyty oraz istniejące słupy oświetleniowe. Wyremontowane zostaną istniejące schody zewnętrzne i mur oporowy. Oprawy oświetleniowe na boisku zostaną wymienione. Teren obiektu będzie wyrównany. Płyta boiska będzie wyposażona w systemy nawadniające. Zasadzone zostaną także nowe drzewa i krzewy.