Złota rączka

Celem tego projektu jest podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych. Z usług mogą skorzystać seniorzy miasta Katowice (osoby samotne, gospodarstwa 2-osobowe), którzy ukończyli 65 rok życia i którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób. Rocznie Złota Rączka wspiera seniorów w usunięciu około 1000 domowych awarii.