Aktywności dla seniorów

Katowice są miastem, które może się poszczycić jedną z najciekawszych i najbogatszych ofert aktywności adresowanych do osób w wieku 60+. Zależy nam na tym, by nasze seniorki i seniorzy  byli aktywni, by się spotykali, integrowali i dzielili swoim doświadczeniem.

Wśród wielu różnych bezpłatnych zajęć największą popularnością cieszą się np. Sportowy Uniwersytet Seniora czy biesiady senioralne. W 2023 r. zorganizowano 21 biesiad.

Każdego roku we wrześniu Prezydent Miasta Katowice spotyka się z seniorami na katowickim Rynku. To wspólne spotkanie jest okazją do zabawy, ale również skorzystania z bezpłatnych badań, zapoznania się z ofertą organizacji działających na rzecz seniorów.