Oferty pracy dla seniorów

„Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora” rozpoczął swoją działalność w 2021 r. i zajmuje się tworzenie zachęt dla pracodawców do zatrudnienia osób w wieku emerytalnym oraz wspierania seniorów w kontynuacji zatrudnienia.

Głównym celem projektu „Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora” jest pomoc seniorom – kobietom 60+ oraz mężczyznom 65+ – w powrocie na rynek pracy, podniesienie poziomu życia mieszkańców Katowic w wieku senioralnym oraz zaspokojenie potrzeb kadrowych lokalnych przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przygotował propozycje innowacyjnych form wsparcia, których wdrożenie pozytywnie wpłynie zarówno na aktualną sytuację seniorów, ale także na wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym.

W ramach projektu osoby w wieku senioralnym będzie mogło skorzystać ze szkolenia obejmującego trzy moduły: doradztwo zawodowe, obsługa komputera oraz kształtowanie wizerunku zawodowego.  Po zakończeniu szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach będzie pomagał seniorom w znalezieniu zatrudnienia. Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym będą mogli skorzystać z jednego z innowacyjnych instrumentów wsparcia w postaci premii senioralnej lub premii adaptacyjnej.