Programy autorskie: edukacja regionalna, edukacja klimatyczna

Katowice wprowadzają edukację klimatyczną dla klas VII szkół podstawowych. Program edukacji klimatycznej ,,Klimatyczne Katowice” ma na celu wieloaspektowe oddziaływanie w czterech obszarach tematycznych:

– bioróżnorodność,
– antropogeniczne zmiany klimatu,
– krytyka konsumpcjonizmu,
– transformacja energetyczna.

Ma on pomóc młodym ludziom zrozumieć wpływ degradacji środowiska przyrodniczego na ich przyszłość, rozszerzyć ich wiedzę, świadomość i umiejętności w obszarze edukacji o klimacie, a przede wszystkim zbudować zaangażowanie i poczucie sprawstwa przeciwdziałające skutkom globalnego ocieplenia.

W katowickich placówkach oświatowych działa już kilka autorskich projektów i programów. To między innymi Zakodowane Katowice – edukacja z zakresu programowania – dla uczniów klasy III szkół podstawowych, czy też Matematyczne Katowice – kl. IV SP, program edukacji regionalnej – Serce Metropolii – Katowice, Moje miejsce na Ziemi- klasy I i II szkół ponadpodstawowych oraz program powszechnej nauki pływania – Jak ryba w wodzie – klasy III SP.