Stypendium dla najzdolniejszych

Katowice od lat kładą szczególny nacisk na rozwój edukacyjny najmłodszych mieszkańców. Dążą do tego poprzez autorskie programy edukacyjne realizowane w szkołach, modernizację infrastruktury edukacyjnej oraz szeroką ofertę zajęć pozaszkolnych. Równie istotnym elementem stała się inicjatywa prezydenta ustanowienia nagrody, która nie tylko honoruje, lecz także stymuluje rozwój zdolnej młodzieży.

Nagroda Prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka została wręczona 20 listopada 2023 r.

„Katowicki Diament Edukacyjny” to nagroda adresowana do uczniów, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, lecz także wykazują się aktywnością poza szkołą, rozwijając swoje pasje, talenty i angażując się społecznie. Wysokość nagrody wynosi od 3 do 5 tys. zł.

W ubiegłorocznej edycji wyróżniono 103 uczniów, spośród których 99 otrzymało „Katowicki Diament Edukacyjny”, a czworo zostało nagrodzonych voucherami umożliwiającymi poszerzenie wiedzy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.