Teatrogranty

Teatrogranty to program wsparcia dla teatrów niezależnych (nieinstytucjonalnych). Pieniądze w ramach programu przeznaczone są na realizację nowych projektów – np. spektakli, cykli warsztatów, projektów edukacyjnych czy słuchowisk. Można je przeznaczyć na opłacenie honorariów, zakup niezbędnych usług czy materiałów, ale także potrzebnego wyposażenia scenicznego – nagłośnienia, oświetlenia czy urządzeń projekcyjnych.

W projektach powinna pojawić się tematyka związana z historią oraz dniem dzisiejszym Miasta Katowice i jego mieszkańców. 

Konkurs daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 000 zł brutto. Rocznie Miasto przekazuje na program 300 000 zł.