Dwie siedziby NGO – Wita Stwosza i Kopernika

W Katowicach kilka tysięcy osób jest zaangażowanych we współpracę z organizacjami pozarządowymi, które realizują szereg działań w sferze polityki społecznej, kultury, sportu, edukacji czy ekologii.

W 2016 r., wychodząc naprzeciw potrzebom NGO-sów, decyzją prezydenta Marcina Krupy otwarto Centrum Organizacji Pozarządowych COP przy ul. Kopernika.

Ogromna popularność tego miejsca sprawiła, że prezydent zobowiązał się w 2018 r. do otwarcia drugiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Obietnica została dotrzymana. W 2023 r. w obiekcie przy ul. Wita Stwosza 7 uruchomiono kolejny COP. Aktualnie korzysta z niego ponad 110 organizacji NGO, w tym kombatanci.

Aktywność COP w pierwszym półroczu 2023 roku:
– siedziba w COP dla 114 organizacji, w tym 13 na ul. Wita Stwosza 7,
– 112 godzin porad dla organizacji pozarządowych, w tym doradztwo księgowe,
– 564 udostępnienia sal na spotkania organizacji,
– 29 użyczeń sprzętu poza siedzibami COP (namioty, ławostoły, nagłośnienie, rzutniki itp.),
– 17 szkoleń i spotkań informacyjnych,
– 7 spotkań animacyjnych,
– 5 spotkań integrujących działalność organizacji pozarządowych,
– 1 wizyta studyjna.