Pomoc o wartości 11 mln zł w czasie pandemii dla firm

 

Trzy odsłony pakietu wsparcia dla firm to w 2020 roku autorski projekt pomocowy dla przedsiębiorców.

Pierwsze dwa filary KPP 2.0 adresowane były do przedsiębiorców którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów. Przepisy prawa nie pozwalają w tym zakresie udzielić pomocy podmiotom prowadzącym działalność w lokalach prywatnych. Dwa kolejne filary adresowane były już do wszystkich przedsiębiorców z branż gastronomii, zdrowia fizycznego i parków rozrywki i dotyczą podatków od nieruchomości i wywozu odpadów.

Ponadto baza oferująca jedzenie na wynos, promocja lokalnych przedsiębiorców w okresie świątecznym, czy wsparcie dla sprzedających rośliny po nagłym zamknięciu cmentarzy to działania realizowane w 2020 roku.