Hub gamingowo-technologiczny

Na miejsce realizacji wybrano zabytkowy zespół obiektów dawnej KWK „Wieczorek”. Część istniejących, poprzemysłowych budynków zostanie zaadaptowana na potrzeby HUB-u, powstaną też nowe budynki.

Kluczem do sukcesu „Dzielnicy nowych technologii” ma być skumulowanie w jednym miejscu firm z branży gamingowej i e sportowej, a także pokrewnych im firm technologicznych.

Obecnie zbliżają się do końca prace polegające na opracowaniu projektu wykonawczego dla adaptacji i rewitalizacji już istniejących budynków w rejonie Szybu Pułaski.

Inwestorem zastępczym realizującym inwestycję jest spółka Katowickie Inwestycje S.A. Zakończenie robót budowlanych w ramach I i II etapu planowane jest na koniec 2026 r. Szacunkowa wartość kompleksowego zagospodarowania całego terenu – wraz z szybem Poniatowski to około miliarda złotych. Dokładna kwota dofinansowania w ramach działania Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 to 309 438 200,70 zł.

W listopadzie 2023 r. rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną dla II etapu Hubu – I miejsce zajął projekt pracowni AMC – Andrzej M. Chołdzyński. W ramach nagrody pracownia otrzymała zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia „z wolnej ręki” na wykonanie dokumentacji projektowej.