Wydarzenia ONZ

COP 24, grudzień 2018 r.

Katowice były gospodarzem Szczytu Klimatycznego ONZ – COP24. To najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej, podczas którego zapadają decyzje o kluczowym znaczeniu dla świata. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób – przedstawicieli struktur państwowych, instytucji, organizacji pozarządowych czy środowisk naukowych ze 190 krajów.

Nasze miasto zaprezentowało się pod hasłem „Black to green”, opowiadając tym samym tę część swojej historii, w której dominujący niegdyś przemysł ciężki został zastąpiony nowoczesnym przemysłem opartym na najnowszych technologiach i wiedzy, stawiając jednocześnie na ekoodpowiedzialność i coraz bardziej zieloną przestrzeń.

W wyniku dyskusji podczas katowickiego Szczytu zostało zawarte porozumienie, które zostało nazwane „Katowice Rulebook”. W nim to zostały określone procedury i mechanizmy konieczne do wdrożenia Porozumienia Paryskiego z 2015 r.

IGF, grudzień 2021 r.

Pod koniec roku 2021 (w dniach 6-10 grudnia 2021 r.) obyła się w Katowicach, w zasobach Międzynarodowego Centrum Kongresowego 16. edycja Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (Internet Governance Forum). Konferencja ta odbywała się w formule hybrydowej.

Wydarzenie zgromadziło zarówno stacjonarnie, jak i online ponad 10 tys. uczestników ze 175 krajów, w tym 2688 osób przyjechało do Katowic. W debatach uczestniczyło blisko 200 prelegentów. Uczestnicy obradowali na temat najważniejszych wyzwań we współczesnym Internecie.

Po tym szczycie, już tylko w Spodku odbył się cyfrowy Szczyt Młodych – IGF Youth Summit. Uczestniczyli w nim młodzi ludzie z całego świata. Tematem ich obrad były te same wyzwania, wokół których toczyła się debata na głównych panelach IGF, wśród nich: rozwój sieci
i umożliwienie dostępu mieszkańcom krajów i regionów, stanowiących białą plamę na mapie połączeń z globalną siecią, bezpieczeństwo oraz ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptacja do jej skutków.

WUF 11, czerwiec 2022 r.

Światowe Forum Miejskie to międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat
w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast.

Odbywa się co dwa lata i gości uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.

W Katowicach prawie 16,4 tys. uczestników ze 155 krajów (ponad 10 tys. osób stacjonarnie
i ponad 6 tys. osób online). W ceremonii otwarcia w Spodku uczestniczyło  – 5615 osób.

Podczas konferencji obyło się podpisanie dokumentu „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność”. Przypieczętowanie wspólnej wizji zrównoważonego rozwoju 104 polskich miast nastąpiło poprzez złożenie symbolicznych podpisów przez przedstawicieli władz samorządowych pod dokumentem.