Europejskie Miasto Nauki 2024

Katowice zostały ogłoszone Europejskim Miastem Nauki 2024 Ten tytuł przyznawany jest przez organizację EuroScience we współpracy z Komisją Europejską.

Uzyskanie tytułu to efekt wysiłków Miasta Katowice oraz siedmiu publicznych uczelni Konsorcjum Akademickiego.

We wrześniu 2023 r. otwarty został Kato Science Corner, nowa przestrzeń służąca rozpowszechnianiu idei Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 oraz Metrolabu GZM (na rogu ulic Pocztowej i Młyńskiej).

Ścieżki tematyczne Miasta Nauki:  klimat i środowisko, zdrowie i jakość życia, przemysły przyszłości, innowacje społeczne, dziedzictwo przemysłowe i kulturowe, kreacja i krytyka.

Głównym wydarzeniem w czerwcu 2024 r. będzie konferencja ESOF. EuroScience Open Forum to odbywająca się co dwa lata konferencja mająca na celu zaoferowanie społeczności naukowej platformy do interdyscyplinarnej i przekrojowej debaty na temat kultury naukowej, badań i innowacji. Debata jest adresowana do społeczeństwa i realizowana z jego udziałem.