Doświetlenie 155 przejść dla pieszych

Tylko w 2023 roku doświetliliśmy 66 przejść za ponad 1,3 mln zł. 

W latach 2016-2018 obyła się największa kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego. W miejsce starych, zużytych opraw świetlnych – przystosowanych do tzw. oświetlenia sodowego, które charakteryzuje wysoka energochłonność – zostało zainstalowanych 1594 nowych opraw świetlnych wraz z nowoczesnym oświetleniem typu LED. Koszt to ok. 6 mln zł.