ITS

Szybciej, płynniej i bezpieczniej. To mają być efekty wdrożenia systemu transportowego za prawie 90 mln zł – 85 % to dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie Katowic.

Przedmiotowy system już zaczął funkcjonowanie na terenie Miasta Katowice, w tej chwili trwa kalibracja czujników na wybranych ciągach ulic i skrzyżowaniach.

Wprowadzenie ITS to w sumie 112 zmodernizowanych, oczujnikowanych i zsieciowanych skrzyżowań, które są kontrolowane przez inteligentny system oraz nowe centrum zarządzania ruchem.